Frukostmöte om forskning

Imorse var jag på ett informellt frukostmöte om forskning. Mötet anordnades av Gunnar Hökmark (m) som är den som rattar forskningsfrågor för (m) i Europaparlamentet. Med på mötet var bland andra landshövdingen i Stockholms län Per Unckel, min riksdagskollega Gustav Blix och ett antal företrädare för KTH, ECOFIN, Uppsala Universitet och Karolinska Institutet.

Noterbart är att samarbetet i Europa blir allt viktigare, och där är forskningsfrågorna ett typexempel. EU kommer inom ramen för det så kallade 7:e ramprogrammet att sätta 7 miljarder euro på forskning & utveckling under en period av 7 år. Visserligen borde EU sätta mindre på jordbruk och mer på forskning, men redan 7 miljarder euro är betydelsefulla medel för Europas lärosäten och företag. Inriktningen på satsningen, däribland att försöka samordna större infrastruktursatsning inom F&U-området och att försöka öka rörligheten för forskare, påverkar oss i Sverige väldigt mycket.

Jag tror att vi i Sverige behöver fundera på vad vi vill och kan bli riktigt duktiga på. I Västsverige och i Mälardalen betyder ju fordonsindustrin mycket. Att fortsätta bygga kompetens inom det området och sedan bli en “hub” för en sådan satsning inom EU kan kanske vara en framgångsrik väg? Eller en motsvarande satsning inom bland annat IT och tele i Stockholm och Finland/Helsingsfors med bra lärosäten och framgångsrika företag som Ericsson och Nokia. Vi som är med och bestämmer i Sverige måste i detta sammanhang fundera på hur vi kan bidra till framstående forskning. Jag tror att vi behöver fundera över finansieringen, men också göra vad vi kan för att landets universitet och högskolor ska bli friare.

Lämna ett svar