Hearing om svenska för invandrare (SFI)


Idag hade Utbildningsutskottet en offentlig hearing om svenska för invandrare (SFI). SFI:n är omdiskuterad bland annat därför att kvaliteten i undervisningen skiljer markant runt om i landet. SFI är samtidigt något väldigt viktigt. En bra undervisning i svenska ska tillsammans med annan utbildning och arbete ge flyktingar och invandrare goda möjligheter när de kommer till Sverige.

Under hearingen fick vi ta del av kunskap och erfarenhet från bland andra Skolverket och Göteborgs Stad. På bilden syns några av de inbjudna talarna.

En reflektion är att resultaten från SFI-undervisningen verkar ha mätts i väldigt liten utsträckning. Visserligen kan ju folk lämna undervisning då de får ett arbete och därför stå i statistiken som “avhoppad” eller “icke godkänd”. Men faktum kvarstår – möjligheterna att mäta resultatet från SFI måste bli bättre. Det rimliga är ju att studenterna, personer som kommer till Sverige, ges rätt förutsättningar att bygga en ny framtid i Sverige. Och det är rimligt att du som skattebetalare för valuta för pengarna.

Lämna ett svar