Vetenskapsrådet


Ikväll var Riksdagens Utbildningsutskott inbjudna till Vetenskapsrådet (VR). För 6 eller 7 år sedan skapades Vetenskapsrådet av ett antal tidigare råd inom forskningens område. VR har en budget om 3,5 miljarder kronor varje år som de delar ut till forskning vid universitet och högskolor inom olika vetenskapsområden såsom teknik och medicin.

Under kvällen fick vi träffa både ledning och styrelse för VR. På bilden syns VR:s generaldirektör Pär Omling. Jag fick tillfälle till en trevlig pratstund med Pär under den efterföljande buffén med mingel. En gemensam nämnare är att vi båda är civilingenjörer.

Det mest intressanta med VR är att det är styrt i stora stycken av forskarvärlden. Visserligen styrs de som andra statliga myndigheter av regeringen genom de så kallade “Regleringsbreven” som anger vad de ska fokusera på i sin verksamhet. Men, fördelningen av forskningsmedel sker av experter och fördelningen sker endast till forskare och miljöer som är riktigt bra. Dessutom kommer en majoritet av styrelsen från forskarvärlden, då de utses av landets universitet och högskolor själva. Endast en minoritet utses av regeringen. Ett exempel på det senare är volvomannen och f.d. chalmersrektorn Jan-Eric Sundgren.

Lämna ett svar