Full bevakning av vårpropositionen!


Idag presenterade finansminister Anders Borg (m) regeringens vårproposition. Bevakningen från media var som vanligt väldigt stor. På bilden ser ni TV-kanalernas bussar som stod uppställda utanför Rosenbad för att kunna sända direkt från finansministerns promenad från Finansdepartementet till Riksdagen.

Vårpropositionen innehöll många riktigt bra saker. Mycket var ju känt sedan innan. Men låt mig beröra några saker. Under de närmaste åren kommer en satsning på miljöteknik att ske. Totalt handlar det om en halv miljard kronor till bl.a. milöfordon och flyg. Detta betyder väldigt mycket för företag som AB Volvo, Volvo Cars, och Saab som ju är mycket betydelsefulla för Västsverige.

Dessutom sker stora satsningar på skolan. Bland annat handlar det om fortbildning av lärare, vilket ju är något som varit satt på undantag under sosseregeringen. Dessutom är det ett särskilt fokus på unga och integration. Bl.a. blir det mer pengar till validering av invandrares yrkeskunskaper och möjligheter att billigare anställa unga.

Finansministern var glad och hoppfull i debatten i Riksdagen. Pär Nuder (s) var ledsen, eller snarare bitter och inte alls lika hoppfull. Kanske beror det mest på att det var Borg och inte Nuder som fick vandra Drottninggatan fram med “nådiga luntan” i handen följd av ett hov av journalister?

Lämna ett svar