Rött kort till Ibrahim Baylan (s)!!


Idag anordnade Riksdagens Utbildningsutskott en hearing om mobbning. Mobbning och annan kränkande behandling är ett av de största problemen i svenska skola. En hearing går till som så att inbjudna talare berättar om sina ämnen vilket följs av en frågestund. Det var intressant att höra om erfarenheterna från Norge där man under en lång rad av år arbetat med åtgärdsprogram mot mobbning som baseras på forskning. Mycket arbete sker i Sverige men alltför lite baseras på forskning, dvs. baserat på vad som verkligen ger effekt. Det var också tydligt hur viktig roll de vuxna i skolan har. Barn och ungdomar ska självklart engageras, men ansvaret för att stävja mobbning och annan kränankande behandling ligger på lärare, rektorer och andra vuxna som arbetar på en skola. Alliansen har avsatt 40 mkr för arbete mot mobbning under de närmaste åren. Jag tror att de pengarna är en bra start för att påvisa vilka åtgärder som ger resultat samt att utbilda lärare och andra aktörer i skolan.

Noterbart på dagens hearing var att den förra skolministern Ibrahim Baylan (s) återigen kom försent. Ibrahim brukar komma insläntrande för sent till i stort sett varje möte i Utbildningsutskottet. Nonchalant tycker jag. Det är tur för honom att vår ordförande i utskottet inte för protokoll över sen ankomst och inte heller skickar hem en lapp till föräldrarna. Det blir efter dagens sena ankomst ett rött kort till Ibrahim!

Lämna ett svar