Forskningsdebatt i Riksdagen – Volvo Aero som “case”


Igår debatterade vi ett motionsbetänkande om forskning i Riksdagen. Förslagen kommer från motioner som riksdagsledamöter skrev under den allmänna motionsperioden.

Forskningen är viktig. Blir kanske slentrian när man säger att något är viktigt. Men, när det gäller forskningen så är den verkligt viktig. Genom forskning kan samhället ta nya och ibland stora kliv framåt. Nya mediciner, bättre förbränningsmotorer, nya polymera material och mycket, mycket annat. En stor satsning på forskning och utveckling ger samhället en bas för framtida välstånd.

I mitt tal i kammaren tog jag utgångspunkt i företaget Volvo Aero som jag tycker är träffande dels för att de verkar i en global konkurrenssituation och dels därför att nya teknologiska framsteg är avgörande för företagets framtida affärsmöjligheter. En konkurrenskraftig produktion, kapital mm. är självklart viktiga, men det är vass teknologi som kommer att vara deras entrébiljett till kommande flygmotorer till kommande civila flygplan.

Mitt anförande och replikskiften finns på Riksdagens hemsida:
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2006/07:83#anf52

Avslutningsvis en reflektion. Vänsterpartiet och Miljöpartiet deltog inte i gårdagens debatt. Alldeles innan debatten om forskning debatterades högskolefrågor och då var (v) och (mp) med. Men, när det var dags för forskningen avvek de…har de inte större intresse än så för en sådan framtidsfråga???

Lämna ett svar