Intryck från några dagar i Bryssel!

Har nu kommit tillbaka efter en kort tur till Bryssel med delar av Riksdagens Utbildningsutskott. En gång varje mandatperiod, året efter valet, reser samtliga utskott i Riksdagen till Bryssel för utbildning och utbyte. En enorm logistik kan man tycka, inte minst för Sveriges ständiga representation vid EU som “EU-ambassaden” kallas. Jag kan dock tycka att EU är och har kommit att bli allt viktigare, varför perspektiven är viktiga för alla riksdagsledamöter.

Genom vårt program fick vi bland annat lära oss mer om hur arbetet inom Ministerrådet går till med arbetsgrupper, Coreper och ministerrådsmöten.

En stor del ägnades också åt EU arbete med det så kallade 7:e ramprogrammet. Programmet är en EU-gemensam satsning på forskning och utveckling som löper under åren 2007 till 2013. Totalt läggs 54 mdr Euro på detta under perioden, vilket är massor med pengar, men samtidigt en “cutback” från de 70 mdr Euro som satsades under det förutvarande 6:e ramprogrammet. Att man samtidigt lägger ned ofantliga summor på EU:s jordbrukspolitik är häpnadsväckande. Varför satsa så mycket på gårdagen och mindre på framtiden när det rimliga vore att göra tvärtom? Alltså, mindre jordbrukspengar och mer till FoU. Jag hoppas att Reinfeldt & co med allianser med andra länder kan få till en omförhandling av EU:s budget om något eller några år!

En intressant punkt på vårt brysselprogram handlade om “European Research Area”. I korthet kan man säga att EU-kommissionen kartlagt FoU-satsning och infrastruktur inom forskning i de olika medlemsländerna. Man har då kommit fram till att det finns åtskilliga exempel av duplicering av såväl infrastruktur som forskningsprogram. Exempelvis har flertalet EU-länder egna forskningsfartyg. Rimligen skulle man med gemensamt handlande kunna satsa exempelvis på gemensamma fartyg som kan användas mer effektivt. Om så blir fallet kommer ju vi i Sverige att också behöva fundera kring och diskutera inom vilka områden våra svenska lärosäten ska fokusera.

Måndagen avslutades med en trevlig middag med buffé hemma hos EU-ambassadören Sven-Olof Petersson. Efter ankomst till Bryssel blev det också tillfälle för en bira med partikollegan och EU-parlamentarikern Christofer Fjellner. Lika trevligt som alltid att träffa Coffe.

Tillbaka i ekorrhjulet!

Lämna ett svar