Intensiv helg!

Helgen har varit intensiv. Fredag förmiddag ägnades åt ett besök hos forskaren P-O Bentley på lärarhlgskolan i Göteborg. P-O har arbetet med TIMSS-studierna där Sverige deltar som ett av drygt 40 länder. Kunskaperna i matematik mättes i årskurs 4 och 8 dels 1995 och dels 2003. En ny mätning kommer att ske under 2007. Resultatet är nedslående, Sverige har tappat en årskurs i kunskap mellan 2003 och 1995. Eller annorlunda uttryckt, det eleverna i årskurs 8 kunde 2003 kunde motsvarande elever i årskurs 7 1995. Förhoppningsvis kan kunskapskontroller, betyg, stödundervisning och lärarfortbildning hjälpa!

På fredag eftermiddag var jag på Stenungsögården och talade skolpolitik på en kurs som anordnad av Moderat Skolungdom (MSU). Det var 20 rejält skärpta killar och tjejer som hade många intressanta tankar och idéer för skolan. Keep up the good work.

Måndagen inleddes med en träff för de borgerliga riksdagsledamöterna från Göteborg och kollegorna i kommunstyrelsen i Göteborg. Det samarbetet är väldigt viktigt. Exempelvis måste vi agera gemensamt för att få till det sossarna missat, nämligen nödvändiga infrastruktursatsningar.

Nästa anhalt var ett möte med Kenneth Krantz, Elinor Filipsson och Peter Geastadius på Svenskt Näringsliv i Göteborg. Intressant dialog om skola och utbildning. På sen eftermiddagen var dags för Stadsbiblioteket om den så kallade “Riksdagshörnan”. Detta var väl dagens minst givande stund. En handfull besökare på en dryg timma. Men, många bäckar små…

…igår kväll var det gemensamma årsmöten för samtliga fyra borgerliga partier i västra Göteborg. Jag fick möjlighet att för nästan 200 personer tala om alliansarbetet i Riksdagen. Väldigt trevligt.

Nu tillbaka i Stockholm.

Lämna ett svar