Skapa fler fria universitet i Sverige!


Igår var det allmän debattimme i Riksdagen. Då har man möjlighet att som ledamot tala i fritt valt ämne. Jag passade på att prata om möjligheten att skapa fler fria universitet och högskolor. Det kan vara i stiftelseform som Chalmers och Högskolan i Jönköping, eller i någon annan lämplig fri form.

Läs mina inlägg och replikskiftet med gamle sosseministern Sven-Erik Österberg på Riksdagens hemsida:
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2006/07:53#anf40

Lämna ett svar