Ny infrastruktur ger nya jobb – artikel i tidningen Bohusläningen


Hade idag inne en artikel i tidningen Bohusläningen om nödvändiga infrastruktursatsningar i Västsverige.

Se på http://www.bohuslaningen.se/ samt nedan.

070123 Ny infrastruktur ger nya jobb
Regeringen gav i december bland andra Banverket och Vägverket i uppdrag att ta fram underlag för kommande infrastruktursatsningar. Det nya är att regionerna ska ta fram underlaget tillsammans med de statliga verken. Detta innebär i praktiken att den prioritering Västra Götalandsregionen gör blir avgörande för vilka projekt som kommer till stånd.

Idag ska Infrastrukturminister Åsa Torstensson träffa representanter för Västra Götalandsregionen för att diskutera vilka projekt regionen vill prioritera under de kommande åren. Vi vill därför passa på att ge vår bild av vilka satsningar som bör komma till.

Låt oss inledningsvis konstatera att det under det senaste decenniet skett alltför få satsningar på nya vägar och järnvägar i Västsverige. Detta märks inte minst på ett bristande underhåll och att utlovade väg- och järnvägsbyggen uteblivit. E6 är ett talande exempel, fortfarande är vi långt ifrån motorväg i norra Bohuslän.

Vi har alla suttit i köerna på E6. Dessutom sker många olyckor helt i onödan då vägstandarden inte är vad den borde vara. Behovet och nödvändigheten av nya satsningar är de flesta överens om. Det ger företag bättre möjlighet att transportera varor snabbare, enklare och billigare. Det ger en bättre arbetsmarknad genom att det blir enklare och snabbare att resa mellan olika städer och delar av regionen. Allt sammantaget bidrar det till en ökad tillväxt, alltså fler jobb och fler varor och tjänster. Detta ger ju i sin tur skatteintäkter till stat, landsting och kommuner.

Det finns flera angelägna projekt. Hade staten haft obegränsat med pengar hade allt kunnat komma till skott. Nu är det inte så, och därför är det viktigt att prioritera, att välja ut de viktigaste infrastrukturprojekten som ger störst nytta.

Vi anser att Västra Götalandsregionen särskilt ska prioritera följande infrastrukturprojekt:
En motorväg genom hela Bohuslän. Detta har funnits i plan länge och det är dags att det nu blir av. Det ska vara anständig vägstandard längs hela E6 i Bohuslän.
En ny älvförbindelse under Göta älv. De tre befintliga förbindelserna i Göteborg räcker inte till. Göta älvbron har dessutom en rätt kort livslängd kvar. En ny förbindelse kan lösa upp den alltmer tilltagande trängseln i centrala Göteborg.
Fyrfältsväg på Rv45 och dubbelspår på järnvägsbanan mellan Göteborg och Trollhättan. Detta är nödvändigt för att det ska fungera att bo i tvåstad och arbeta i Göteborg eller omvänt. Nyttan för företag är inte heller att förglömma.
En ny hamnbana i Göteborg. Det måste bli snabbare, enklare och billigare för företag, inte minst i Bohuslän och Dalsland, att kunna transportera gods med tåg till hamnen i Göteborg.

I stockholmsregionen har staten tillsatt en särskild förhandlingsman för infrastrukturen. I uppdraget där ligger att titta på andra finansieringsmöjligheter, exempelvis att låta privata företag bygga och ansvara för vägar eller järnvägar. Vi tycker att detta även bör prövas för något eller några infrastrukturprojekt i Västsverige. Kanske kan det vara en väg för att få nya vägar och järnvägar på plats lite snabbare. Alla möjligheter behöver prövas för att få till alla de nödvändiga och angelägna infrastruktursatsningar som behövs i Västsverige.

Det finns undersökningar som visar att satsningar på en älvförbindelse i Göteborg och en utbyggd E6 skulle ge flera tusen nya arbetstillfällen. Idag kan politikerna i Västra Götalandsregionen lägga grunden för infrastruktursatsningar och nya jobb. Ta chansen!

Lars Hjälmered
Riksdagsledamot (m) från Göteborg och sommarboende på Bohus-Malmön

Lars-Arne Staxäng
Riksdagsledamot (m) från Brastad

Lämna ett svar