Besökte Samskolan idag


Strax före jul fick jag ett brev av Hasse Lann som är lärare på Samskolan. Skolan har tidigare anordnat skolresor till Stockholm med historisk exposé i gamla stan, besök i Riksdagen och Stadshuset och teaterbesök. Resorna har varit väldigt uppskattade och gett samhörighet mellan elever och en bra koppling till undervisningen i historia och samhällskunskap.

Nu är det däremot stopp för resorna. Skollagen anger att man inte får ta ut avgifter av eleverna med undantag för obetydliga avgifter. Det finns med andra ord en gråzon. Samskolan väljer att skippa alla avgifter för att undvika att bli granskade eller prickade av Skolverket. Hasse vill fortsätta resa till Stockholm med sina elever.

Att skolan ska vara avgiftsfri är självklart. Ingen ska behöva betala för obligatorisk undervisning. Däremot måste det ju vara möjligt för skolorna att anordna resor och besök för eleverna. Teaterbesök är liksom besök i Sveriges Riksdag viktiga inslag i undervisningen.

Vad kan då skolan göra? Inte mycket. Däremot skulle en föräldraförening kunna samla in pengar på eget initiativ. Kanske kan det vara en lösning för Samskolan?

Dessutom tycker jag att Göteborg borde satsa mer pengar på gymnasieskolan. Under flera år har Göteborg satsat mindre pengar på skolan än andra kommuner i Västsverige. Regeringens satsningar på skolan i form av kommunbidrag och särskilda pengar till lärares fortbildning kommer här att göra skillnad. Därtill ställer jag som riksdagsledamot gärna upp och pratar med eleverna på Samskolan om arbetet i Riksdagen.

Tack för ett trevligt besök Hasse!

Lämna ett svar