Effektivisera Försvarsmakten logistik


Försvarsmakten har genomgått en stor förändring från ett nationellt invasionsförsvar till ett internationellt insatsförsvar. Detta har bl.a. inneburit en mycket kraftig reducering både av antalet förband och av det materiella innehållet. Samtidigt har Försvarsmaktens krav på flexibilitet och geografisk täckning ökat. Rimligen krävs ett fortsatt förändringsarbete.

Inom Försvarsmakten skapades för ett antal år sedan, främst genom sammanslagning, en gemensam logistikenhet. Försvarsmaktens logistik (FM Log) har till uppgift att understödja Försvarsmakten. En av förutsättningarna var att man skulle kunna jämföra verksamheten med externa leverantörer för att rätt verksamhetsform skulle kunna väljas utifrån Försvarsmaktens hela behov.

Fortfarande bedrivs en alltför stor verksamhet i Försvarsmaktens egen regi som skulle kunna skötas av externa parter effektivare och till lägre kostnad. Genom att utnyttja de synergier som finns mellan de militära och civila områdena kan Försvarsmaktens verksamhet renodlas. Det gäller olika former av stöd som inte rör den rena kärnan med krigsmateriel m.m. Det kan handla om förnödenheter liksom olika former av tjänster som inte är kritiska för Försvarsmakten. Det finns många svenska företag även utanför det som normalt kategoriseras som försvarsindustri som har mycket goda förutsättningar att kostnadseffektivt stödja Försvarsmakten inom logistikområdet. Säkerhetsaspekter bör självklart finnas med vid val av partner o.d.

Det är därför rimligt att regeringen arbetar för att Försvarsmaktens logistik effektiviseras och omstöps genom en större inblandning av näringslivet.

Jag har med anledning av detta dels lagt en motion i Riksdagen i ämnet och dels ställt en fråga till Försvarsministern på en frågestund i Riksdagens kammare. Se mer på Riksdagens hemsida:
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=426&typ=mot&rm=2006/07&bet=Fö210
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2006/07:30#anf43

Lämna ett svar