Öka göteborgarnas möjlighet att påverka sitt boende


Göteborg ska vara en stad där alla har möjlighet att påverka sin egen framtid. Ägande och egenansvar spelar en avsevärd roll för att alla göteborgare ska vara delaktiga i samhällslivet. Brist på delaktighet bidrar till torftiga miljöer och ökar segregationen.Bostadssegregationen kan vara såväl ett problem som en tillgång. Att dela språk och kultur med sin omgivning kan vara en stor styrka om samtidigt utvecklingsvillkoren i området är gynnsamma. Å andra sidan kan ingen förneka de problem som den ofrivilliga segregationen ger upphov till.Bra bostadspolitik ger göteborgarna möjlighet att påverka både boendemiljö och boendekostnader. Att äga sin bostad är den rakaste och enklaste vägen dit. Ett utbrett ägande ökar förankringen och viljan att bo kvar i ett visst område. Det uppnås genom att de boende i våra mest utsatta områden får köpa sina kommunala lägenheter till förmånliga villkor. En utförsäljning ger fler möjligheten att äga sin bostad, i stället för dagens situation när möjligheten bara är förunnat vissa.En del människor föredrar hyresrätten. De kommer inte att vilja köpa sin lägenhet. Ansvarstagande och delaktighet är lika viktigt för dessa människor, men det får ordnas på annat sätt med möjligheter att påverka och ta ansvar för sin närmiljö.En väg är att de kommunala bostadsföretagen möjliggör självförvaltning i större utsträckning. Det kan handla om att ta hand om en park i området eller att städa trappuppgången. Självförvaltningen ska vara kopplad till sänkta hyror. Erfarenheter från bland annat Malmö visar att självförvaltning snabbt kan ge såväl sociala vinster som en förbättrad boendemiljö.

Artikeln var publicerad på GP-debatt 10 april, se också GP:s hemsida: http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=269318

Lämna ett svar