Göteborg

gbg-lars-hjalmered

 

Min hemstad Göteborg är en fantastisk stad. Vi har ett stort utbud av kultur och nöje, resturanger, en närhet till havet, framstående universitet och många spännande, framgångsrika företag. Men staden kan bli bättre.

Vi behöver göra mer för skolan, miljön och jobben. Lyckas vi med dessa områden får vi en stad där unga personer får rätt start i livet, en stad där alla människor kan trivas, och också en stad där fler får möjlighet att bidra genom eget arbete.

Min vision är att Göteborg ska vara #1. Vi ska vara en växande storstad. En stad som lockar duktiga, kreativa människor och där människor kan bli lyckas oaktat bakgrund.

Det finns tre frågor jag brinner särskilt för – skola, miljö, samt jobb. De frågorna är avgörande för att Göteborg ska kunna bli #1 och de är viktiga för Sverige.

En bra skola är en förutsättning för att alla människor ska få en bra start i livet och chans att utveckla sina förmågor. Reformeringen av skolan måste fortsätta. Att få rätt personer att söka sig till läraryrket är den viktigaste frågan.

Inom miljön möter vi många stora framtidsfrågor såsom klimat och havsmiljö. Vi har ett ansvar att göra vad vi kan för att lösa dessa utmaningar. Jag vill bygga en effektiv miljöpolitik på personligt ansvarstagande, teknikutveckling, marknadsekonomi samt internationellt samarbete.

Jobb är viktiga för oss som människor, för samhället och för att vi ska klara höga välfärdsambitioner. Utmaningen är att få fler jobb till fler människor. Då måste vi fortsätta satsa på forskning och infrastruktur, stegvis göra det billigare och enklare att driva företag, samt se hur vi kan locka fler duktiga människor till Sverige för att arbeta eller investera.

Jag kan och vill göra skillnad i frågor om utbildning, miljö och jobb – de är viktiga för Göteborg och för Sverige!

 

vatengbg